7535953@standartparts.ru  ang@standartparts.ru 

                                                                                                                                                                 8 495 006 75 48

8 926 407 80 62 

 

 

                                      

 

 
JD
BULL
Слайд 7
мобил
JD

    

Volvo

Наименование ESCO SUPER V VOLVO Модель экскаватора
Коронка V23SYL 14344451 EC/EW140B/160B/180
Палец V23PN 11045706
Адаптер Adapter V23  
Коронка V29SYL   EC/EW 210B
Палец V29PN  
Адаптер Adapter V29  
Коронка V33SHV   EC/EW210B/240B
V33SYL 14346176
Палец V33PN 11045721
Adapter V33 8832-V33 11045718
Коронка V39SYL 14343128 EC290B
V39SHV 11703743
Палец V39PN 14343127
Адаптер V39 3882A-V39 14343126
Коронка V43SYL 14343187 EC290B/330B/360B/460B
V43SHV 14344538
Палец V43PN 11045727
Адаптер V43 8801-V43 14343185
Коронка V51SHV 14343162 EC360B/460B
Палец V51PN 14343161
Адаптер Adapter V51 14343160
Коронка V59SHV 11704434 EC650B
Палец V59PN 11704436
Адаптер Adapter V59